De Nederlands Hervormde gemeente in Emmer-Compascuum De Nederlands Hervormde gemeente in Emmer-Compascuum

In het café aan het Oosterdiep werd geschiedenis geschreven, want hier werd op 12 december 1894 de Vereniging tot Evangelisatie opgericht. Dit was de voorloper van de Nederlandse Hervormde kerk in Emmer-Compascuum. De contributie werd gesteld op fl. 0,50 per hoofd.
Dhr.Willem Braakhekke wordt genoemd als stichter van de NH kerk te Emmer Compascuum.
Willem Braakhekke werd op 30 september 1895 benoemd als voorganger van de evangelische vereniging te Emmer Compascuum tegen een vergoeding van fl. 150,00.
Een jaar daarna werd de eerste kerk in gebruik genomen. Het was een eenvoudig houten gebouwtje met 200 zitplaatsen. Het stond op dezelfde plaats aan de Runde waar nu de kerk nog steeds staat en de bouwkosten bedroegen 1380 gulden.
Er is nog veel bekend over die eerste jaren. Er werd een avondmaalstel gekocht. Geen zilver (dat was toch echt te duur), maar één van zuiver tin. Gedurende de jaren werd de kerk en de pastorie opgeknapt en de erfpacht van de grond gekocht. In 1900 kwam er een pastorie.
In 1918 werd begonnen met plannen om een grotere, vastere en sterkere kerk te bouwen. De toren stond er inmiddels al naast. Om het geld bij elkaar te krijgen werd de voorganger gevraagd een boek te schrijven. Verder werd met gezegelde lijsten rondgegaan waarop men kon intekenen hoeveel men 5 jaar lang wilde afstaan. Nieuwbouw was te duur, maar er werd een galerij ingebouwd om zo 60 extra plaatsen te creëren. In 1923 is een bouwcommissie in het leven geroepen. De bouwtekening is van april 1933 en de eerste steenlegging is niet helemaal bekend maar is ook omstreeks deze tijd geweest. Men is begonnen om een gebouw dwars achter de bestaande houten kerk te bouwen, waarin de erediensten werden gehouden.
Daarna is het houten kerkje gesloopt.
De nieuw te bouwen kerk werd verbonden met “Het Gebouw” en werd ook “Het Gebouw” genoemd. In “Het Gebouw” werden kleuterschool en zondagsschool gehouden.
De huidige pastorie is in 1931 gebouwd door aannemer Roelof Postema te Munsterscheveld maar is geen eigendom meer van de kerk. De huidige kerk is gebouwd door aannemer Geert Lanting te Munsterscheveld.

In 1919 werd het salaris van de voorganger besproken met als resultaat dat het tot 1500 gulden zou worden opgetrokken. Er kwam een duurtetoeslag van 300 gulden voor het lopende jaar. Ook werd besloten dat bestuursleden voortaan bij een periodieke aftreding niet meer zullen worden herkozen, opdat ook “anderen eens van dat voorrecht kunnen profiteren”.
Het orgel was gesitueerd boven de preekstoel. Het orgel voldeed kennelijk niet en de orgelbouwer gooide het op een gebrek aan ruimte in de kerk: “Geef mij de ruimte en lever een orgel dat aan de eisen voldoet!”. De kerk in Ter Apelkanaal werd als een voorbeeld genomen. De kosten werden ruw geschat op 6000 gulden. Geen kleinigheid, er was dan ook geen overtuigende meerderheid. Bij de stemming was het 21 stemmen voor, 20 tegen. Grote voorzichtigheid was daarom geboden!!
Het mechanische orgel van de firma Vierdag uit Enschede, dat in 1956 was geplaatst, gaf steeds problemen omdat Vierdag voor de eerste keer een nieuw systeem voor de slepen had gebruikt. Het orgel wordt compleet vervangen door een nieuw orgel, waarbij delen van het voorgaande instrument werden hergebruikt. In 2003 is het orgel gerestaureerd door Maarten Oranje en Jan de Bruijn. Het orgel is, voor zover daar mogelijkheden voor waren, technisch en geluidsmatig weer in het gareel gebracht. Meer informatie over het orgel kunt u vinden op deze site.

In 1961 is er een nieuwe kleuterschool gebouwd achter de kerk genaamd ’t Hofke.
Later heeft de NH kerk het gebouwtje overgenomen en werd het een onderkomen voor de jeugd met de naam ’t Fundament. In 2009 is het na een opknapbeurt verhuurd als kinderdagopvang “Uk en Puk”.

terug