Taakomschrijving Diaconie Taakomschrijving Diaconie
 • Medewerking aan de erediensten
 • Assisteren bij het Heilig Avondmaal
 • Inzamelen van gaven
 • Dienstverlening aan de naaste door middel van:
  – ondersteunen financiële/ urgente gevallen uit de gemeente
  – vervoersregeling gemeenteleden
 • Kerstfeest voor de bejaarden (65+).
 • Doorzenden van collectes.
 • Noodsituatie in de wereld om ons heen, als het mogelijk is, financieel ondersteunen.
 • Uitgiftepunt van de voedselbank 1 keer per 14 dagen.
 • Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), hiervoor
 • worden allen collectes ingezameld en doorgezonden.
 • Hulp bieden bij problemen op maatschappelijk gebied en verwijzen naar de juiste instantie.
 • De wijkdiaken vormt samen met de wijkouderling en de wijkdames een wijkteam.
 • Deze komen minimaal 2 keer per jaar samen.
 • De diaconale commissie vergadert 10 keer per jaar.
 • Beleid voor de komende jaren
 • De avondmaalsviering vinden zittend in de rijen plaats 3 keer per jaar, alleen Witte Donderdag vindt het in een U-vorm plaats aan tafel.
 • Uitvoeren van het beleid
Bovenstaand beleid blijft aandachtspunt op onze agenda.
 
Voedselbankproduct van de maand Voedselbankproduct van de maand

Baptisten gemeente ‘de Haven’ en Protestantse gemeente Emmer-Compascuum hebben ten behoeve van de Voedselbank, uitgiftepunt Runde ZZ 108 (PKN kerk) te Emmer Compascuum, een lijst actieproducten opgesteld.
Elke maand wordt een bepaald actieproduct ingezameld in de 2 kerken. Dit wordt gegeven aan de gezinnen die komen bij de Voedselbank, uitgiftepunt Emmer-Compascuum.
lees meer »
 
Vakanties voor senioren met en zonder zorgbehoefte Vakanties voor senioren met en zonder zorgbehoefte

In opdracht van de PKN organiseert en steunt het vakantiebureau financieel diaconale vakanties voor
onder andere senioren met en zonder zorgbehoefte. In de vakantieweken is iedereen van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma’s en creatieve en ontspannende activiteiten.

Meer informatie vindt u op: www.hetvakantiebureau.nl. Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kan dit
via: info@hetvakantiebureau.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0343 745890. Bij het pastoraat is een
brochure over Het vakantiebureau beschikbaar.

Fijne vakantie alvast.
 
Kerk en energiearmoede Kerk en energiearmoede
Hoe kun je als kerk mensen helpen die in de problemen raken door stijgende (energie)prijzen? In dit document kunt u er meer over lezen. Er ligt ook een papieren versie in de hal van de kerk. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gerrie Westerdijk.

 
 
Stichting 'Onderwijs in Gambia' Stichting 'Onderwijs in Gambia'

De diaconie steunt een project in Gambia. Een aantal van onze gemeenteleden zijn daar ook actief bij betrokken en bezoeken het project regelmatig. Van het laatste bezoek van Annelies kun je hier de foto's bekijken.

We kregen een certificaat van dankbaarheid vanuit de school uit Gambia. Dank voor de hulp die de PKN het Anker geeft via stichting onderwijs in Gambia. De ouders en kinderen en leerkrachten waarderen de hulp die geboden wordt. Op de foto staan de directeur van de school en een bestuurslid (ouder). 
God bless you all!


 
Welcome Home Ministries – Africa Welcome Home Ministries – Africa

Wij als diaconie hebben een project, waar wij regelmatig geld aan geven. Het  project is Welcome Home Ministries. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website. www.welcomehomeafrica.nl