Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
Vacant Vacant
Sinds 13 januari 2019 is onze gemeente vacant: onze predikant is vertrokken naar een andere kerkelijke gemeente. Dat betekent dat wij een vacature hebben.

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Bij het ontstaan van een predikantsvacature stelt de kerkenraad zich de vragen: wat hebben we als gemeente in deze concrete situatie nodig? Voor welke vragen en ontwikkelingen staan wij en welk (soort) predikant of kerkelijk werker past daarbij? Deze vragen raken aan de beleidsvisie op de (nabije) toekomst en aan de beschikbaarheid van voldoende middelen. Kan de predikantsvacature weer op dezelfde manier als we gewend waren worden ingevuld of moeten er nieuwe keuzes worden gemaakt, bijv. samen met buurgemeenten? Onze consulent denkt met ons mee en adviseert ons hierin.
Mw. ds. E.Wisselink is in deze vacaturetijd onze consulent.

U kunt meer lezen over de procedure in de 'Gids voor het beroepingswerk'.
terug
 
 
 
 
Belangrijk nieuws!!!!!
Naar aanleiding van de richtlijn namens de Regering en PKN heeft het Moderamen besloten om tot 1 juni alle geplande activiteiten niet door gaan: alle kerkdiensten in deze periode gaan niet door. wij denk hierbij met name aan die diensten/activiteiten die allemaal komen te vervallen. De diensten in de Stille week, HA viering, 1ste paasdagviering, de belijdenis/doopdienst die al verplaatst was naar 17 mei,  De ontmoetingsavonden/groothuisbezoeken, de kerkenraadsvergaderingen, overleggen moderamen, de overleggen diaconie en cvk, de rommelmarkt. Zolang de crisis duurt en de maatregelen gehandhaafd blijven.

 
 
Kerkdiensten via www.kerkomroep.nl en de luisterkastjes te beluisteren:
Er zullen weer 3 dienst online te beluisteren zijn en wel op
Zondag 10 Mei dit is een dienst die geleid wordt door Margriet Planting & Gerrie Westerdijk. Thema Back to basic
Hemelvaartsdag 21 Mei Online regio dienst vanuit de Protestanste kerk "Het Anker"
1e Pinksterdag Zondag 31 Mei zal de dienst worden geleid door Henk Prins & Ageeth Aukes - Smit meer
 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.