Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad is het overkoepelende orgaan dat leiding geeft aan onze gemeente. Kerkenraadsleden worden gekozen uit de gemeente. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad heet moderamen en bestaat uit minimaal 4 personen: de scriba (=secretaris van de kerk) en de voorzitters pastoraat, kerkrentmeesters en diaconie. Als er een predikant is, maakt zij/hij ook deel uit van het moderamen.

In de kerkenraad zijn diverse ambtsgroepen vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om het pastoraat, de diaconie, het college van kerkrentmeesters, de groep vieren en de werkgroep ontmoeting. De werkgroep pastoraat heeft als doel de onderlinge contacten in de gemeente te bevorderen en om naar elkaar om te zien.De zorg voor zieken en eenzamen is van essentieel belang voor het pastoraat. De gemeenteleden worden door de ouderlingen, wijkdames en -heren uit de werkgroep bezocht. Het van oorsprong Griekse woord diaconie betekent: zorg, hulp, dienst. Het is de taak van de werkgroep diaconie om dit in onze gemeente vorm te geven. Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met het beheer van de middelen (gebouwen, financieel). De werkgroep 'ontmoeting' draagt zorg voor momenten van ontmoeting, verbinding en inspiratie. De activiteiten verbinden generaties, bieden inspiratie en versterken de onderlinge relaties.

terug
 
 
 
 
Belangrijk nieuws!!!!!
Naar aanleiding van de richtlijn namens de Regering en PKN heeft het Moderamen besloten om tot 1 juni alle geplande activiteiten niet door gaan: alle kerkdiensten in deze periode gaan niet door. wij denk hierbij met name aan die diensten/activiteiten die allemaal komen te vervallen. De diensten in de Stille week, HA viering, 1ste paasdagviering, de belijdenis/doopdienst die al verplaatst was naar 17 mei,  De ontmoetingsavonden/groothuisbezoeken, de kerkenraadsvergaderingen, overleggen moderamen, de overleggen diaconie en cvk, de rommelmarkt. Zolang de crisis duurt en de maatregelen gehandhaafd blijven.

 
 
Kerkdiensten via www.kerkomroep.nl en de luisterkastjes te beluisteren:
Er zullen weer 3 dienst online te beluisteren zijn en wel op
Zondag 10 Mei dit is een dienst die geleid wordt door Margriet Planting & Gerrie Westerdijk. Thema Back to basic
Hemelvaartsdag 21 Mei Online regio dienst vanuit de Protestanste kerk "Het Anker"
1e Pinksterdag Zondag 31 Mei zal de dienst worden geleid door Henk Prins & Ageeth Aukes - Smit meer
 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.