Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
Samenwerking met andere kerkgenootschappen Samenwerking met andere kerkgenootschappen

SAMENWERKING MET ANDERE KERKGENOOTSCHAPPEN (Oecumene)
 
WEK
De protestantse gemeente neemt deel aan de Werkgroep Eenheid Kerken, samen met de Rooms Katholieke parochie.
De werkgroep zoekt naar vormen om de eenheid van de kerken te bevorderen. Jaarlijks bereiden zij de gezamenlijke startdienst in september voor. Dit is ook de start van het jaarthema. In januari is er de dienst voorafgaand aan de Week van Gebed voor de eenheid.
In  het oneven kalenderjaar zijn de diensten in het Anker, in het even jaar in de Rooms Katholieke Willehaduskerk. De gezamenlijke diensten beginnen om 10.00 uur. Na afloop van de gezamenlijke diensten is er gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken.
 
ZiC
Drie keer per jaar wordt er een ZiC-dienst (Zingen in Compas) gehouden, samen met Baptistengemeente de Haven. Die diensten beginnen om 19.00 uur, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zoals de naam al zegt wordt er veel gezongen, meestal werken er zangers en zangeressen of een koor mee. Na afloop van deze diensten is er gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken.
 
OPO
Vanaf medio 2016 functioneert het OPO (Oecumenisch Pastoraal Overleg), waarin alle drie kerken uit Emmer-Compascuum meedoen: de Willehadusparochie, Baptistengemeente De Haven en de protestantse gemeente. Behalve dat de voorgangers zich hiervoor inzetten, is het ook belangrijk dat de gemeenten en de parochie vertegenwoordigd zijn.
Als kerken willen we meer gezamenlijk naar buiten treden. Dat is begonnen met de ‘Emmer-Compassion’ op Palmzondag 2016, toen een groot wit kruis door het dorp werd gedragen, afgesloten met een muzikale happening in de heel volle Willehaduskerk. Hier heeft de burgerlijke gemeente Emmen zelfs een onderscheiding voor verleend!  De parochie organiseerde dit, maar spontaan konden (jonge) gemeenteleden zich aansluiten bij dit fantastische initiatief. Intussen hebben gemeenteleden ook al meegedaan aan de Kerstmusical, die op de 3e Adventszondag in de Willehaduskerk wordt opgevoerd.
Er zijn meer plannen in de maak, maar het meeste staat of valt met de inzet van (vele) vrijwilligers. Houd hiervoor s.v.p. ook uw parochie-, kerk-, of gemeenteblad in de gaten.

terug
 
 
 
 
Belangrijke mededeling: Kerkdiensten

Belangrijke mededeling:

Gezien de vele aantal besmetting van het corona virus heeft de kerkenraad besloten
de kerkdienst van zondag 18 okt. zonder gemeenteleden te houden. Dit betekent dat alleen Ouderling van dienst koster, organist en beamerist aanwezig zijn tijdens de dienst. Wel kan de dienst online  mee geluister worden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21180

Dit zal voorlopig de laatste dienst zijn van de maand oktober en misschien ook wel november.

 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.