Disclaimer Disclaimer

Leden die bijdragen maken en aanleveren voor publicatie op de website of leden die activiteiten organiseren doen dit op vrijwillige basis. Zij hebben geen enkele verplichting. De redactie van deze website houdt zich het recht voor om ingezonden berichten in te korten of te bewerken.

De informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan de informatie onverhoopt onjuist, incompleet of verouderd zijn. Daarom zijn aan de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld géén rechten te ontlenen.

Gebruik van deze website is geheel voor risico van de bezoeker. De PKN Emmercompascuum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van bezoekers van deze website, die op welke wijze dan ook, door het gebruik van deze website, het bekijken van deze website of het downloaden van bestanden van deze website veroorzaakt is.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van PKN Emmercompascuum liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze website. De PKN Emmercompascuum is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze (externe) websites of bronnen en geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar het contact-emailadres.

terug