Flitsen uit het verleden van de Gereformeerde kerk in Emmercompascuum

De voormalig Gereformeerde kerk aan het Hoofdkanaal.
Flitsen uit het verleden van de Gereformeerde kerk in Emmercompascuum

In de laatste kerkdienst in de Gereformeerde kerk aan het Hoofdkanaal wordt teruggekeken op de lange historie...
In 1890 komt in Emmercompascuum een evangelisatiepost in de vorm van een zondagsschool. Er komen steeds meer gereformeerden wonen. Het was in de tijd van evangelist W. Braakhekke. Deze kerk is gesticht vanuit de gereformeerde Kerk in Nieuw Weerdinge.
De collectes waren bestemd voor de eigen kerk. Aan het Oosterdiep kwam een stuk grond beschikbaar. Later heeft daar de christelijk Gereformeerde Kerk gestaan.

Op 15 november 1894 is de gereformeerde kerk te Emmercompascuum gesticht. Bij de stichting telde de gemeente 8 mannelijke en 11 vrouwelijke leden. In 1894 werd aan ds. Bartelds 1 gulden uitbetaald.

In het jaar 1900 werd met de bouw begonnen. Ook toen was vrijwilligerswerk al in, want de fundering werd uitgegraven door leden van de gemeente, die bij toerbeurt een paar dagen kwamen werken. In het najaar van 1901 werd de kerk ingewijd.

In 1904 werd de pastorie gebouwd. Om een eigen predikant te bekostigen ging in 1905 een intekenlijst rond en dit bracht 550 gulden op. Om aan meer geld te komen werd de kerkelijke bijdrage verhoogd en ging er een 3e kerkzakje rond.
Ds. Veltenaar, de 1e predikant, kreeg een tractement van 60 gulden per maand. Later werd dit 70 gulden per maand. De koster, broeder Kiers, kreeg een beloning van 25 gulden per jaar .
Mannen en vrouwen zaten apart in de kerk; dit was vooral goed voor de beurtzang. In 1911 werd de voorzanger, want er was nog geen orgelbegeleiding, ook beloond met een bedrag van 10 gulden waar hij heel blij mee was.

In 1912 wilde de gemeente een orgel kopen voor 500 gulden, maar dit was te duur en ging dus niet door. Toen werd er een haan op de kerktoren gekocht voor 4 ½ gulden.

Tot 1914 moesten mensen een zitplaats huren in de kerk, daarna werd deze gewoonte afgeschaft en mochten families bij elkaar. In 1918 kwam eindelijk een orgel in de kerk; dat kostte 2500 gulden. De organisten moesten zelf voor een orgeltrapper zorgen; die kreeg dan 5 gulden per jaar.

In 1925 was deze gemeente de grootste gemeente van de classis geworden: 1225 zielen. Er werden dat jaar 33 kinderen geboren en gedoopt. Het ging niet altijd even goed met de kerk; het ledenaantal liep terug en de schulden liepen op tot 12.000 gulden.

In 1968 werd ‘De bron’ gebouwd aan de kerk. Vanaf 1973 is er meer samenwerking met Emmererf. In 1985 komt een intentieverklaring van de beide kerken om samen te werken , hervormd en gereformeerd samen met ups en downs.

In 1994 vierden we het 100 jarig bestaan. Emmererf en Emmercompascuum gaan kerken in 1 kerkgebouw aan het Hoofdkanaal. Na een tijdlang om en om diensten te hebben gehouden in de Hervormde en Gereformeerde kerk, gaan we in 2009 samen verder als Protestantse gemeente Emmer-Compascuum in ons vernieuwde kerkgebouw aan de Runde.

terug