Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 

Hier ziet u foto's van activiteiten van onze gemeente.

 

Gambia 2022

Annelies heeft na 2 jaar (eindelijk) weer een bezoek gebracht aan Gambia. In het kerkkrantje van mei 2022 staat een verslag. U kunt hier de foto's zien. De foto's zijn gemaakt bij de school en bij een familie.

Bekijk alle foto's
 
Top 2000-dienst 2019

28 december 2019 was de top 2000-dienst in ons kerkgebouw in Emmer-Compascuum. Het werd een sfeervolle, inspirerende 'sing-a-long' dienst waar iedereen aan mee kon doen!

Bekijk alle foto's
 
2019 - laatste zondag kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de gemeenteleden die het voorbije (kerkelijk) jaar zijn gestorven. In de dienst noemen wij hun namen en steken een kaars voor hen aan. Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden, in geloof en in herinnering. Er is ook nu een prachtig liturgisch bloemstuk, gebaseerd op psalm 139:

De weg die wij afleggen van begin ALFA naar het eind OMEGA.
U merkt ons op.
De weg van zand zijn U gedachten God hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel.
De vingerplanten met de witte rozen.
U legt uw hand op mij ook daar zal uw hand mij leiden.
Door het gebed van de viooltjes en de hemelsleutels komen we tot het hart van God.

Wij wensen jullie heel veel sterkte en hopen met dit Liturgisch bloemstuk en uitleg wat troost te bieden in de komende tijd.

Hennie, Wemie en Inge
 

Bekijk alle foto's
 
Goed bezig in Gambia!

De diakonie geeft geld aan de Stichting Onderwijs in Gambia. U kunt hier zien dat het goed terecht komt!

Bekijk alle foto's
 
Dankdag 2019 - liturgisch bloemstuk


3 november 2019: Dankdag voor gewas en arbeid in een Pioniersdienst

Wat is de overeenkomst tussen pionieren, dankdag en ons liturgisch bloemstuk?

Het pionierschap kenmerkt zich door een aantal opvallende eigenschappen, zoals risico’s durven nemen, denken in mogelijkheden en discipline hebben.
We zijn als mensen zo bezeten door digitale dingen en technologische hoogstandjes, dat we het primaire ontvankelijke besef kwijtraken. Dat geldt zeker rond voedsel: het groeien van wortelen, bieten, aardappelen en ook het opgroeien van een kalf tot een koe waarvan wij weer vlees eten. Dat primaire besef moet gekoesterd worden, moet je ontwikkelen, voeden.
Hoe bewuster we de rituelen en liturgieën vormgeven, hoe beter we dat oer besef weer leren. Wil je blijven ontwikkelen, dan is het gezond om bewust om te gaan met verandering. Door uit je comfortzone te stappen, verlaat je het vertrouwde leven en doe je zelf weer inspiratie op.

Het is van onze Heer, de aarde en haar volheid.
 

Bekijk alle foto's
 
2019 - het paasverhaal in liturgische bloemstukken

Pasen 2019
Onze stille week begint bij de gezamenlijke maaltijd: het avondmaal op Witte Donderdag. En dan wordt het donker. In de bijeenkomst op Goede Vrijdag wordt de kaars uitgeblazen. Het lijden, het verrraad, het bloed: het komt terug in het liturgisch bloemstuk:
het kruis staat voor de kruisiging, de rode ranunculus onder het kruis verbeelden het vergoten bloed van Jezus. De doornenkroon met de judaspenning geven het verraad van Judas weer.
Op de zaterdag voor Pasen staan we stil bij het gesloten graf. Tijd voor bezinning... maar het wordt ook weer lichter. In de viering wordt de nieuwe paaskaars brandend naar binnen gebracht. Het graf gaat open, we zetten kaarsen neer en nemen het licht in ons hart mee naar huis.
En dan is het Pasen: Jezus is weer opgestaan! Dit mag gevierd worden met de kleur wit wat weer geeft: vertrouw mij. De witte rozen staan voor de liefde en vergankelijkheid van het leven.

Bekijk alle foto's
 
Biddag 2019 - liturgisch bloemstuk

De sleutelbloemen brengen de dode boomschors met de bloembolletjes tot nieuw leven. De tulpen staan symbool voor het gebed voor een goede oogst.

Bekijk alle foto's
 
Gambia oktober 2018

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk 4-11-2018

Dankdag
Dit schilderij is samengesteld van groente en fruit
wat ondanks de droogte toch mocht groeien.
Waarvoor we deze dag onze dank willen tonen. 

Bekijk alle foto's
 
vrijdag 13 april was er een gezellige avond.

Bekijk alle foto's
 
Biddag voor gewas en arbeid

Biddag voor gewas en arbeid

Genisis 2:15
 
God de Heer bracht de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken.
We zien de aarde met daar bovenop de bloembolletjes, de bolletjes gaan langzaamaan groeien en bloeien.
Zij staan symbool voor een nieuw seizoen waarin gewassen tot groei en bloei komen.
Ook wij als gemeente staan aan het begin van een nieuw seizoen en bidden om de zegen van God over ons werk en het gewas.

In het midden staan de tulpen.

De tulp is het symbool het gebed.

De klimop is het teken van Gods trouw. 

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch bloemstuk ´Laatste zondag kerkelijk jaar 2017´

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan.
We zullen straks horen dat de profeet Elisa bij Elia blijft tijdens diens tocht op weg naar zijn levenseinde.
De profeten gaan door het water van de Jordaan.
Water dat geen bedreiging vormt maar waar een weg komt om te gaan.
 
Op de tafel staat een glazen bak met water.
Dat water omgeeft het eilandje waarop we de samengebonden strengen gras zien.
Symbool voor Elia en Elisa mensen die elkaar vasthouden en steunen.
Tot het moment komt, dat het tijd is om elkaar los te laten.
Elisa houdt vast wat van waarde is, hij mag ervaren dat er ook voor hem een weg komt door het water.
 
De witte rozen staan symbool voor de 8 overledenen uit onze gemeente.
Die over de rivier zijn gegaan en nu staan voor het kruis met de hedera wat staat voor het ´eeuwige leven´

Bekijk alle foto's
 
Projectkoor korenavond 31-10-2017 in Erica

Wij hebben vorige week opgetreden bij de korenavond 31-10-2017 in Erica, ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie.
 

Bekijk alle foto's
 
Oogst/Dankdag 29-10-2017

Oogst/Dankdag 29-10-2017
 
Dit bloemstuk spreekt voor zichzelf!
 
Ook wij leven in een land dat overvloeit van melk en honing.
 
Hier staan we vandaag in dankbaarheid bij stil……
 
 
                                           
  © Hennie, Wemie en Inge
 

Bekijk alle foto's
 
Foto's van het herstel van de kerkgevels.

Bekijk alle foto's
 
Afscheid kindernevendienst

Op 16 juli 2017 nam de kindernevendienst afscheid van Myrthe, Daan, Kim en Mark. Zij gaan na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs en zijn vanaf dan ook welkom in de jongerenkerk. Het thema van de dienst was 'wat een feest!'. Kijk en geniet mee...

Bekijk alle foto's
 
Heilig Avondmaal

Vanaf zondag 12 feb.  kunnen gemeenteleden thuis het Heilig Avondmaal meevieren: gelijk met ons hier in de kerk of evt. op een later moment. Daarvoor zijn speciale setjes aangeschaft voor 'thuisgebruik'. De diaconie zorgt dat gemeenteleden die zich daarvoor opgegeven hebben een stukje brood en een beetje wijn thuis krijgen bezorgd in het nieuwe setje. Voor de volgende viering van het Avondmaal komt de diaconie langs om het setje om te ruilen, zodat er weer een vers stukje brood en nieuwe wijn beschikbaar is voor de thuisluisteraars.
 

Bekijk alle foto's
 
5 februari 2017

Jubileumdienst van vrouwenvereniging Zijt Getrouw.

Bekijk alle foto's
 
15 januari 2017

Op 15 januari was er een oecumenische dienst die ook in het teken stond van 500 jaar reformatie. Het thema was 'Jouw hand, mijn glimlach'. Het is tragisch dat het belangrijke besef - Luthers rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus - tot een scheur door de kerk is geworden. Zou dat niet anders kunnen? De Duitse kerken hielpen ons hierin op weg en hebben ons dit jaar het thema 'Verzoening' aangereikt. We volgen Paulus' woorden over de liefde die ons drijft. Dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeenbrengt. 
 

Bekijk alle foto's
 
Pasen 2016

De opmaat naar Pasen was dit jaar heel speciaal. Zaterdagavond 19 maart was er een uitvoering van de Young Messiah van gospelgroep Samen Op Weg. Op Palmpasen brachten de kinderen de palmpaasstokken in de kerk. 's Middags was de EmmercomPASSION. Het kruis werd door het dorp van onze kerk naar de katholieke kerk gebracht. In de Stille Week werd op Witte Donderdag het avondmaal gevierd, er waren vespers op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, om uiteindelijk uit te komen bij Pasen. In de Paasdienst was een bijdrage van ons Projectkoor, bestaande uit zanglustige gemeenteleden. Een blij en vrolijk feest!

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerst 2015

Op 2e Kerstdag wordt elk jaar het kinderkerstfeest gevierd. Een feest met de kinderen van de kindernevendienst, vaders, moeders, opa's, oma's, broers, zussen en belangstellenden, onder leiding van de kindernevendienst.

Bekijk alle foto's
 
Clubkamp 2015

Vrijdag 4 september 2015 was het jaarlijkse clubkamp. Er waren 7 kinderen. het was weer een groot avontuur, ondanks het sombere weer. Lekker zwemmen, spellen spelen en natuurlijk een spannende boswandeling! Alles met alles heel geslaagd!

Bekijk alle foto's
 
Samenkomst 31 mei 2015

In de samenkomst van 31 mei hebben wij een feestje gevierd. Dat past ook in ons jaarthema ‘met hart en ziel vieren en verbinden’. Wij vierden een feestje van samenzijn, het feestje van genieten van je eigen talenten en die van anderen!

Het was een themafeest onder het motto 'Waar is het feestje? Hier is het feestje!' Het thema was geïnspireerd op de bijbeltekst naar 1 Korintiers 14: 26.
Vrienden, wat ik jullie wil zeggen, is dit: Als jullie bij elkaar komen, gebeurt er van alles. Wanneer jullie samenkomen draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een ervaring of een getuigenis. Bedenk altijd dat al deze dingen jullie moeten helpen om elkaars geloof sterker te maken. 

Bekijk alle foto's
 
Jongerendienst 22 maart 2015

Een frisse start, maar de warmte in de dienst deed al snel z'n werk. Op zondag 22 maart was een dienst door en voor jongeren. Het werd een feestje!

Bekijk alle foto's
 
Kerkschooldienst Braakhekke

De Braakhekkeschool heeft in samenwerking met de voorganger, ds. Wentink, een schooldienst in de kerk gehouden. Er werd door jong en oud een bijdrage geleverd.

Bekijk alle foto's
 
Eerste Kerstdag 2014

Op eerste kerstdag 2014 leverde ons projectkoor een grote bijdrage aan de dienst. Het projectkoor bestaat uit gemeenteleden, die onder de bezielende leiding van Gea Fictorie in een korte periode kerstliederen hebben geoefend en deze op een geweldige wijze ten gehore brachten!

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt 17 mei 2014

Op 17 mei 2014 werd voor de 40e maal de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. Het was prachtig weer, er waren zonnige gezichten en veel helpende handen. Dhr. Harm Joling en mevr. Dinie Nieman werden door burgemeester geridderd vanwege hun grote inzet. Niet alleen voor de 40e (!) keer op de rommelmarkt, maar ook voor al die andere dingen die zij belangeloos doen in onze samenleving. Hier alvast een paar foto's!

Bekijk alle foto's
 
Gemeenteavond 26 maart 2014

Woensdag 26 maart 2014 was de gemeenteavond voor onze gemeente. Er is gesproken over allerhande zaken die van belang zijn voor onze toekomst, zoals de jaarrekening, het nieuwe liedboek, een terugblik naar 2013, het werk van diakonie en voedselbank enz. Onze dominee heeft ook iets verteld over zijn studiereis naar Israël.

Bekijk alle foto's
 
Gambia

Een gemeentelid is in het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 naar Gambia geweest.

Zij heeft een gift mee gekregen van de Diaconie.

Er zijn medicijnen gekocht voor Jabang.

 

Bekijk alle foto's
 
Vakantiebijbelclub februari 2014

In de voorjaarsvakantie konden kinderen spelen, knutselen, zingen, dansen, kleuren, puzzelen, praten en nog veel meer in de vakantiebijbelclub!

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest 2de kerstdag

Op 2e Kerstdag hadden de kinderen een kerstviering. U ziet hier een aantal foto's. Hier kunt u een filmpje zien van het dansje dat ze lieten zien!

Bekijk alle foto's
 
Projectkoor

Op 1 december heeft een projectkoor, bestaande uit leden van onze eigen gemeente, een inspirerende bijdrage geleverd aan de dienst. Onder de bezielende leiding van Gea Fictorie, wisten zij in korte tijd ons te verrassen met prachtige liederen.

Bekijk alle foto's
 
Filmavond 22 november 2013

Op vrijdag 22 november was er weer een filmavond. U kunt er hier meer over lezen, en/of de foto's bekijken in dit album.

Bekijk alle foto's
 
Stille week 2013

De Stille week ligt weer achter ons, het was een eervolle week. De foto`s laten u een impressie zien wat er zo al is gebeurd.

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2013

De kinderen lopen door de kerk in optocht,                                                                 met de versierde palmpaasstok.

Bekijk alle foto's
 
Filmavond 'Intouchables'

Vrijdagavond 25 januari was een filmavond, waar we samen naar de film Intouchables konden kijken. Het is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van een rijke Franse aristocraat met een dwarslaesie. Abdel Sellou (Driss in de film) schreef een boek over zijn tijd met de schatrijke erfgenaam.

Bekijk alle foto's
 
Kinderkerstfeest

Op 2e Kerstdag wordt het kinderkerstfeest gevierd. Kinderen, leiding van de kindernevendienst, (groot)ouders en belangstellenden zingen, kijken en beleven het kerstverhaal samen.

Bekijk alle foto's
 
Kerst met Prins Hendrik

Op 14 december was in de kerk een bijzondere kerstavond. Het was een muzikaal samenzijn met samenzang, een projectkoor, optredens van solisten, een duo en een groep. Alles werd omlijst met de muzikale klanken van Prins Hendrik. De foto's geven u een indruk van de sfeer.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2012

De startzondag op 16 september is de start van het kerkelijk jaar. Het thema is 'geloof, hoop en liefde'. Na de dienst was er koffiedrinken. De ontmoeting werd afgesloten met een spel.

De groepen gingen bij 3 onderdelen langs: verkleed iemand als een bijbels figuur, maak een rap over het thema en het spel 'petje op, petje af'.

Liefde overwint alles, het is dus ook geen wonder dat de groep liefde 'rood' uiteindelijk naar huis kon gaan met de trofee!

Bekijk alle foto's
 
9 september 2012

Op 9 september was er na de kerkdienst een ontmoeting voor de 'middengeneratie'. We hebben samen koffie gedronken en gesproken over de dienst. Wat spreekt je aan? En hoe denkt een ander daarover?

Voor de kinderen was een apart spelprogramma. We sloten samen af met een actief spel: levend kwartet. Een prima manier om elkaar op een andere manier beter te leren kennen!

Bekijk alle foto's
 
Op deze foto`s kunt u zien wat er gekocht is voor het geld van het verjaardagsfonds van onze kerk.

In Jabang hebben ze voor 40 gezinnen voedsel kunnen kopen tijdens de vastenperiode(Ramadan)

De dokter heeft nieuwe medicijnen gekregen en een diabeticiemeter.

Voor de Bojangschool hebben we nieuwe werkboeken en schriften gekocht voor het nieuwe schooljaar.

Namens de inwoners van Jabang..heel hartelijk bedankt!


 

Bekijk alle foto's
 
Fietstocht 8 juli 2012

Op zondag 8 juli hebben we met elkaar het jaarthema Liefde op feestelijke wijze afgesloten. Na de kerkdienst was er koffie drinken. Vervolgens stapten een flink aantal moedige gemeenteleden op de fiets om een prachtige route door Duitsland en Nederland te volgen.

Ondanks de regen viel het geheel niet in het water! Het zonnige humeur van de deelnemers woog ruimschoots op tegen het tegenvallende weer. Bert en Greetje worden enorm bedankt voor hun voorbereiding en inzet (en voor de handdoeken na afloop ;)

Bekijk alle foto's
 
Open dag 5 november 2011

Op zaterdag 5 november 2011 was een open dag georganiseerd. Tijdens deze dag werden allerlei activiteiten georganiseerd en kon iedereen de nieuwe aanbouw bewonderen. In de kerk waren optredens van diverse koren en muzikanten. Ook voor de kinderen was er veel te doen.

Bekijk alle foto's
 
Optreden poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek

De kinderen van de christelijke bassisscholen hebben genoten van het optreden van Matthijs Vlaardingerbroek.

Bekijk alle foto's
 
Opening kerkgebouw 30 oktober 2011

Op 30 oktober 2011 is de nieuwbouw officiëel in gebruik genomen na de dankdienst. Na de dienst was er koffidrinken en aansluitend een gezamenlijke lunch. Het fotoalbum geeft een kleine indruk van de feestelijkheden.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 11 september 2011

Zondag 11 september was de gezamenlijke startdienst van de protestantse gemeente en de RK St. Willehadparochie. Het jaarthema is 'liefde'. Na de viering werd met veel liefde koffie/thee geschonken. En natuurlijk is op een speelse manier aan de slag gegaan met het thema: het afmaken van liefdesliedjes, een 'ren je rot' spel en het doorgeven van liefde.

De winnende groep kreeg de liefdestrofee 2011 overhandigd, alle deelnemers kregen voor hun inspanningen een snoephartje.

Bekijk alle foto's
 
29 mei 2011 Jongerenkerk

Een samenkomst voor de hele gemeente!

Bekijk alle foto's
 
Rommelmarkt 2011

Bekijk alle foto's
 
paasdienst 24 april 2011

Bekijk alle foto's
 
Seniorencontactmiddag 13-04-2011

Bekijk alle foto's
 
Ouderenmiddag 17 november 2010

Bekijk alle foto's
 
Clubkamp 2010

Hier zijn foto's van het clubkamp!

Bekijk alle foto's
 
Fancy Fair 16-10-2010

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 5 september 2010

Op zondag 5 september was de startzondag van het nieuwe kerkenwerk-seizoen. Het thema was natuurlijk 'de kerk, daar zit muziek in!' Na het koffiedrinken werden er in groepen muzikale spelletjes gedaan. De groep van Sjoukje ging er vandoor met de 'de kerk daar zit muziek in'-trofee!

Bekijk alle foto's
 
De website is in de lucht!

Na de kerkdienst van 7 maart 2010 is de website van onze kerk feestelijk in gebruik genomen. De 'lancering' gebeurde door mevrouw Prins, één van de oudste gemeenteleden (en zeer bij de tijd!). Onder het koffiedrinken was er gelegenheid tot het bewonderen van de site op de laptops o.l.v. Ruben en Stefan Smit.

Bekijk alle foto's
 
13 juni 2010

Een jongerenkerkviering voor de hele gemeente!

Bekijk alle foto's
 
Samenkomst 14 juni

In een samenkomst op 14 juni j.l. heeft de gemeente kennis kunnen maken met de manier waarop de jeugdkerk verloopt. Er werden werkvormen en werkwijzen gehanteerd, die ook gebruikt worden in de jeugdkerk.

Het thema was: ‘Lot of God’? Is alles wat in ons leven gebeurt toeval, of door God gepland? En wat is de rol van de mens in dit alles?
Na een gezamenlijke introductie op het thema konden mensen zelf kiezen hoe ze hier verder mee aan de slag wilden:

  • naar een film kijken over Jozef
  • bibliodrama: deze groep speelde u het verhaal nog eens met elkaar uit. Hoe voelt het om Jozef te zijn, of de broers, of Jakob? Heeft God ook een rol in het spel?
  • zingen: hier wordt o.a. het lied “‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God” verder uitgewerkt; je kon met elkaar liederen zingen en vertellen wat jou aanspreekt in een tekst (of juist niet).
  • Schilderen: hier kun je Jozef tekenen (als poppenspeler of juist niet?). En de broers, die op visite komen.
  • Gespreksvragen bespreken om je te bezinnen op de bijbeltekst.

Bekijk alle foto's
 
Beelden van de jeugdkerk

In de jeugdkerk hebben we in april gekeken naar beelden voor de kerk. Er lagen heel veel ansichtkaarten op de tafel. Welke kaart past volgens jou bij de kerk (of zou dat moeten) en waarom?

De kaarten beelden het volgende uit:
- zebraprint van stof: warmte, gezelligheid, stoffen bekleding op de stoelen, modern, mooi e.d. De kaart heeft ook ogen.
- bloem: liefde, warmte voor elkaar
- hond met pruik en kettingen: symbool voor de samenvoeging, diversiteit (van alles wat)
- grote en kleine poes: beeldt de groei uit
- do disturb: kom binnen, er is altijd ruimte en een plek voor jou,
- kaart met hart, lege gekleurde vlakken en oosterse beelden: liefde, rust, bezinning, ruimte

Bekijk alle foto's
 
De eerste dienst in het nieuwe kerkgebouw

Eerste Paasdag, 12 april 2009, was de eerste eredienst in ons nieuwe kerkgebouw. Naar dit moment is lang toegewerkt door vele vrijwilligers.

Bekijk alle foto's
 
Uit de oude doos...

Sinds 11 april 2009 is de kerk aan de Runde het officiële kerkgebouw van de Protestantse gemeente in Emmer-Compascuum. Hier kunt u wat foto's uit de 'oude doos' zien van de kerkgebouwen aan de Middenweg en het Hoofdkanaal.

Bekijk alle foto's
 
Stille week 2009

Dit jaar hebben we als thema “Ontmoetingen met God” gekozen. De Bijbel staat vol met ontmoetingen van mensen met God. En dan gebeurt er iets..

In de veertigdagentijd lezen we evangelieverhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen.
Op die weg gebeuren onverwachte dingen: Jezus is in de woestijn met engelen en wilde dieren, Mozes en Elia praten met Jezus op de berg, Jezus jaagt de handelaars weg van het tempelplein, duizenden mensen delen van vijf broden en twee vissen, een graankorrel groeit uit tot een grote oogst, Jezus wordt als een koning binnen gehaald in Jeruzalem.

Onnavolgbaar is het af en toe: Je kunt er met je verstand niet bij, zo wonderlijk en nieuw is het wat hier gebeurt.
Maar in de verhalen wordt ook steeds weer verteld dat de dingen die Jezus zegt en doet niet op zichzelf staan. Het is niet zomaar een verzameling wonderlijke gebeurtenissen; de verhalen uit deze periode laten zien hoe God bij mensen betrokken is. Door de verhalen heen spreekt dan ook steeds een oproep tot ‘navolging’: We mogen een voorbeeld nemen aan de woorden en daden van Jezus, en we mogen proberen te leven in zijn spoor.

Genoeg stof voor een inspirerende Stille Week!!

Bekijk alle foto's
 
Palmpasen 2009

Na de dienst van 5 april liepen we in palmpaasoptocht van het 'oude' gebouw naar ons nieuwe kerkgebouw. De kinderen liepen voorop met hun palmpaasstokken, gevolgd door gemeenteleden. Ieder nam iets mee van de 'oude' kerk naar de 'nieuwe'... liedboeken, avondmaalsbekers, kleden, bijbels, speelgoed van de oppasdienst en ga zo maar door. In het nieuwe gebouw gingen we voor de eerste keer met elkaar koffie drinken.

Bekijk alle foto's
 
Open dag 4 april 2009

Op 4 april is de kerk helemaal klaar. Tijd voor een feest waarvoor het hele dorp wordt uitgenodigd. Muziekkoren kunnen de akoustiek uitproberen, men kan luisteren naar het prachtig gerestaureerde orgel, kindertekeningen van de scholen versieren de kanten. Voor iedereen staat er een kop koffie klaar...

Bekijk alle foto's
 


 
 
 
Samenwerking
Om onze samenwerking zichtbaar te maken, hebben wij dit beeld gekregen van de protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.
 
De erediensten
Kijk hier voor meer informatie.
 
Ons YouTube kanaal
Sommige diensten zijn te volgen via een livestream. U kunt ze terugkijken. Klik hier!
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.