Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
Taken van kerkrentmeesters Taken van kerkrentmeesters

Taken van het college
De taak van het college is het verzorgen van alle vermogensrechtelijke en stoffelijke zaken van de gemeente. Hierbij moet u dan denken aan:
• het opstellen van een begroting, het opmaken van de jaarrekening en het voorbereiden van het collecterooster, in afstemming met de diaconie;
• het innen en beheren van de gelden en de zorg voor een gezonde financiële en liquide positie;
• het beheer van de gebouwen, zowel kerken als pastorie, waardoor alle kerkelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd;
• het zorgen dat betaalde krachten hun salaris krijgen;
• uitvoering van de kerkelijke ledenadministratie;
• het beheer van het vermogen.

Samenstelling van het college
Het college bestaat uit 4 ouderling kerkrentmeesters, deze zijn allen lid de kerkenraad, en 3 kerkrentmeesters met 2 adviseurs. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is tevens lid van het moderamen (=het dagelijks bestuur van de kerk).

P. Neinders voorzitter
H. Weggemans secretaris
W. Smit penningmeester
Janneke notulist

Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert 10 maal per jaar.
De vergaderingen worden genotuleerd door een notulist.

Betalingen
Financiële bijdragen aan de kerk kunnen overgemaakt worden op NL71 RABO 0373719213 
ten name van het CvK Protestantse gemeente te Emmercompascuum.

Contactadressen
Voor verdere informatie over het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Algemene zaken 

P. Neinders
Willehadshof 14
7881LZ Emmercompascuum
Tel-nr 0591 354432
e-mail cvk.neinders@kpnmail.nl

Voor financiële zaken:

W. Smit
Van Echtenskanaal NZ 617
7891 AW Klazienaveen
Tel.nr  0591354413
e-mail pkn-ec-krm-pm@kpnmail.nl

terug
 
 
 
 
Belangrijke mededeling: Kerkdiensten

Belangrijke mededeling:

Gezien de vele aantal besmetting van het corona virus heeft de kerkenraad besloten
de kerkdienst van zondag 18 okt. zonder gemeenteleden te houden. Dit betekent dat alleen Ouderling van dienst koster, organist en beamerist aanwezig zijn tijdens de dienst. Wel kan de dienst online  mee geluister worden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21180

Dit zal voorlopig de laatste dienst zijn van de maand oktober en misschien ook wel november.

 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.