Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
Taken van kerkrentmeesters Taken van kerkrentmeesters

Taken van het college
De taak van het college is het verzorgen van alle vermogensrechtelijke en stoffelijke zaken van de gemeente. Hierbij moet u dan denken aan:
• het opstellen van een begroting, het opmaken van de jaarrekening en het voorbereiden van het collecterooster, in afstemming met de diaconie;
• het innen en beheren van de gelden en de zorg voor een gezonde financiële en liquide positie;
• het beheer van de gebouwen, zowel kerken als pastorie, waardoor alle kerkelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd;
• het zorgen dat betaalde krachten hun salaris krijgen;
• uitvoering van de kerkelijke ledenadministratie;
• het beheer van het vermogen.

Samenstelling van het college
Het college bestaat uit 4 ouderling kerkrentmeesters, deze zijn allen lid de kerkenraad, en 3 kerkrentmeesters met 2 adviseurs. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is tevens lid van het moderamen (=het dagelijks bestuur van de kerk).

Anne-Jan van der Leest voorzitter
Mathijs van der Veen secretaris
W. Smit penningmeester
Janneke notulist

Vergaderingen
Het College van Kerkrentmeesters vergadert 10 maal per jaar.
De vergaderingen worden genotuleerd door een notulist.

Betalingen
Financiële bijdragen aan de kerk kunnen overgemaakt worden op NL71 RABO 0373719213 
ten name van het CvK Protestantse gemeente te Emmercompascuum.

Contactadressen
Voor verdere informatie over het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Algemene zaken 

Anne-Jan van der Leest
e-mail: pkn-ec-vz-cvk@hotmail.com 

Voor financiële zaken:

W. Smit
Van Echtenskanaal NZ 617
7891 AW Klazienaveen
Tel.nr  0591354413
e-mail pkn-ec-krm-pm@kpnmail.nl

terug
 
 
 
 
Samenwerking
Om onze samenwerking zichtbaar te maken, hebben wij dit beeld gekregen van de protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.
 
De erediensten
Kijk hier voor meer informatie.
 
Ons YouTube kanaal
Sommige diensten zijn te volgen via een livestream. U kunt ze terugkijken. Klik hier!
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.