Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
Taakomschrijving Diaconie Taakomschrijving Diaconie

Taakomschrijving Diaconie

Medewerking aan de erediensten
Assisteren bij het Heilig Avondmaal
Inzamelen van gaven
Dienstverlening aan de naaste door middel van:
– ondersteunen financiële/ urgente gevallen uit de gemeente
– vervoersregeling gemeenteleden
– distributie van bandopname.
Kerstfeest voor de bejaarden (65+).
Doorzenden van collectes.
Noodsituatie in de wereld om ons heen, als het mogelijk is, financieel ondersteunen.
Uitgiftepunt van de voedselbank 1 keer per 14 dagen.
Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), hiervoor
worden allen collectes ingezameld en doorgezonden.
Hulp bieden bij problemen op maatschappelijk gebied en verwijzen naar de
juiste instantie.
De wijkdiaken vormt samen met de wijkouderling en de wijkdames een wijkteam.
Deze komen minimaal 2 keer per jaar samen.
De diaconale commissie vergadert 10 keer per jaar.

Beleid voor de komende jaren

De avondmaalsviering vinden zittend in de rijen plaats 3 keer per jaar, alleen Witte Donderdag vindt het in een U-vorm plaats aan tafel.

Uitvoeren van het beleid

Bovenstaand beleid blijft aandachtspunt op onze agenda

 

terug
 
 
 
 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.