Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Emmer-Compascuum
 
 
Wat is een eredienst?

U wordt welkom geheten door een gastdame of gastheer.

Op veel kerkelijke feestdagen en op de zondag is er een morgendienst. Het aantal kerkgangers is gemiddeld honderd. De dienst begint om 9.30 uur.
De reguliere erediensten verlopen volgens een vaste volgorde (liturgie). Voor de dienst zingen we samen een aantal liederen, die met de beamer op de muur geprojecteerd worden. De liederen kunnen door gemeenteleden worden opgegeven. De organist begeleidt de samenzang. De kaars brandt: een zichtbaar teken dat God bij ons wil zijn met Zijn licht en warmte.
Als de klokken beginnen te luiden begint de dienst. De voorganger en een aantal kerkenraadsleden komen de kerkzaal binnen. Vervolgens worden we welkom geheten door de ouderling van dienst (dit wisselt per zondag). De ouderling leest mededelingen voor (over vergaderingen, ziekte van gemeenteleden of jubilea). Hierna schudt de ouderling de hand van de voorganger. Met dit gebaar draagt de ouderling de regie van de dienst over aan de predikant. Ook de voorganger groet de gemeente. We komen van alle kanten en het eerste gedeelte van de dienst is erop gericht om al die verschillen af te schudden, zodat iedereen gelijkgericht aan het eind van de dienst weer geïnspireerd de wereld in kan. God wordt daarbij om hulp gevraagd. We lezen uit de bijbel en zingen liederen.
In de uitleg of preek, geeft de voorganger een toelichting op het bijbelstuk dat is gelezen. De kinderen zijn voor de uitleg naar een nevenruimte gegaan, waar zij op hun eigen niveau met een bijbelverhaal bezig zijn.
Na de preek belijden we ons geloof. Dit kan door het zingen van een lied of het luisteren naar een gedicht. Vervolgens danken we God in een gebed voor alle goede dingen die ons toekomen. Er is ook ruimte voor persoonlijk gebed: in stilte kun je alles voorleggen waar je Gods hulp voor vraagt.
Er wordt ook gecollecteerd. Symbolisch geven we hiermee aan dat we delen met anderen. Het doel van de collecte wordt altijd in de mededelingen genoemd.
Alle kinderen zijn aanwezig bij het zingen van het laatste lied: ook de kleinsten zijn door hun ouders opgehaald. We krijgen de zegen mee en gaan de wereld weer in…
 

 
 
 
 
Privacy verklaring
Persoonsgegevens en foto's op deze website zijn geplaatst met toestemming van betrokkenen.
Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier
 
Kerkdiensten online
Luister naar onze diensten via kerkomroep.nl. Klik hier en klik op onze naam.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.